Spring til indhold
Hjem » Acrimo leverer indvendige screens til 100 år gammel skole

Acrimo leverer indvendige screens til 100 år gammel skole

  • af

Acrimo har i samarbejde med Aarhus Kommune leveret indvendige screens til Læssøesgade Skole i forbindelse med et projekt som hedder “Fremtidens undervisnings -og læringsmiljø” som er startet i samarbejde med Realdania fonden. Læssøesgade Skole er en Århus’ ældste skoler, hvorfor der i opgaven skal tages hensyn til krav om hensyntagen til, at bygningerne er fredede og bevaringsværdige. Dermed var en udvendig solafskærmningsløsning ikke en mulighed. 4 klasselokaler blev udtaget som testlokaler med facader vendt mod syd, øst og vest. Lokalerne er i høj grad eksponeret for sollys dagen igennem og temperaturen i lokalerne kunne i perioder blive ubehageligt høj og oplevelsen af indeklimaet blev noget af en udfordring. Udover fokus på temperaturen i lokalerne var akustikken også et område man ville undersøge. Løsning:

Vi  gennemgik i samarbejde med skolens ledelse og serviceleder de udvalgte klasselokaler med henblik på ønsker til en forbedring af indeklimaet med perspektiverne varmedæmpning, udsyn og genskin, lyddæmpning samt miljø og brandklasser. Herefter præsenterede vi en indvendig motoriseret solafskærmning og akustikløsning, hvor vores ambition var at optimere sammenhængen mellem ovenstående perspektiver og formidling, læring, trivsel/indeklima og driftsøkonomi. Vi valgte at installere solafskærmningen med forskellige typer af duge afhængig af lokale og påvirkning fra solen dagen igennem. Løsningen blev installeret primo 2020 og resultaterne har været gode, hvor brugerne af lokalerne har oplevet en mærkbar forbedring i indeklimaet grundet at temperaturen er faldet nogle grader og dermed forbedret det didaktiske læringsmiljø.

På akustiksiden blev løsningen, opsætning af et akustisk lydgardin i et lokale, hvor brugerne har mulighed for at rulle det ned afhængig af læringssituationen, eksempelvis gruppearbejde eller øvelser. Med baggrund i de gode resultater har skolen nu valgt at alle klasselokaler skal have den indvendig solafskærmningsløsning.